STRONA DOMOWA

Stanisław Kostka Plater-Zyberk [1823-1896]

ojciec Michał Plater-Zyberk
matka Izabela Helena Syberk
żona - Maria Teresa Borch

dzieci:
1. Jozafat
2. Andrzej
3. Piotr
4. Jadwiga
5. Maria Aniela
6. Emma

życie, historia, fakty...
Konarski:
Stanisław-Kostka-Kazimierz-Jan-Józef-Michał (pok. XIII.), najmłodszy z synów Michała i Izabelli-Heleny Syberg, urodził się w Schlossbelgu dnia 6 grudnia 1823 r. Według różnych opracowań, miał być kapitanem lub majorem inżynierii wojsk rosyjskich. W roku 1858 jest marszałkiem szlachty powiatu dynaburskiego. W roku 1860 jest deputatem do uregulowania kwestii włościańskiej wobec przygotowywanej ustawy o uwłaszczeniu. Kurator honorowy gimnazjum w Dynaburgu. W grudniu 1862 i w styczniu 1863 roku bawi w Warszawie jako delegat Litwy na zjazd "Białych". Około 1895 roku jest wymieniany jako współwłaściciel pisma "Niwa" i współzałożyciel "Słowa" w Warszawie. Dziedzic licznych dóbr po rodzicach. W Kurlandii posiada dobra Kaltenbrunn, a zapewne także i Ohselhoff? W powiecie dynaburskim dobra Kołup vel Lazduny z 2036 "dusz" obu płci i o 11024 czy też 11360 dziesięcinach. W skład tych dóbr wchodziły folwarki: Kołup, Uzułmujża, Arendol, Andrzejów, Jadwigów, Marylów oraz 208 drobnych osad i zaścianków. Nie wiem czy poza tymi dobrami, czy też objęte Kołupem były dobra Ambelmujża, o 1243 "duszach" obu płci i o 1066 dziesięcinach. W roku 1860 został w Kołupiu, nad jeziorem, założony rozległy park, a gdy drzewa podrosły rozpoczęto w roku 1882 budowę obszernego pałacu. Ufundował tam także duży kościół w stylu neogotyckim. Dobra Kołup uprzednio stanowiły całość z dobrami Liksna i nie posiadały rezydencji. Do czasu ukończenia budowy, główną rezydencją były dobra Małnów w powiecie lucyńskim. Stanisław hr. Plater-Zyberk umarł w Wiedniu w dniu 11 października 1895, czy raczej 1896 roku. Dnia 3 maja 1855 roku zaślubił hr. Marię-Teresę-Eleonorę-Elżbietę Borch herbu Trzy Kawki, urodzoną dnia 5 (17?) października 1834 roku, córkę hr. Józefa-Kazimierza, dziedzica dóbr Ataszany i Mariensee: Borchoff (a więc zapewne dóbr Borchów w powiecie rzeżyckim), i Emmy Hołyńskiej herbu Klamry, a wnuczkę, po ojcu: Michała-Jana hr. Borcha, oboźnego litewskiego, kawalera obu polskich orderów, i Eleonory-Krystyny Braun herbu własnego, a po matce: Wincetnego Hołyńskiego, marszałka szlachty guberni mohylewskiej, i Emmy GonczarowMordwinow. W posagu wniosła mężowi dobra Rudziaty (3221 dziesięcin, które kiedyś należały do dóbr Warklany) i dobra Borchów. Jedne i drugie w powiecie rzeżyckim. Dobra Rudziaty w roku 1900, po przyłączeniu do nich jakichś jeszcze wsi, stanowiły obszar 4125 dziesięcin. Maria-Teresa z hr. Bórch umarła w Paryżu dnia 22 listopada 1875 roku, a według ,Pulvisa - w Bex w Szwajcarii. Sądzę że to jej listy do hr. Władysława Platera znajdowały się do 1944 roku w Bibliotece Narodowej w .Warszawie. Stanisław i Maria-Teresa z hr. Borchów pozostawili dzieci:

a) Andrzej-Maria-Michał-Józef (pok. XIV.) urodził się dnia 14 marca 1856 roku. Dziedzic Kazimierzyszek w Kurlandii. W roku 1926 zamieszkuje razem z żoną w Lichtenstein koło Judenburgu w Austrii. Umarł tam dnia 18 czerwca 1928 roku. Potomstwa nie pozostawił. Jego korespondencja z lat 1917-1919 znajdowała się do 1944 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Dnia 6 listopada 1892 roku zaślubił w Salzburgu hr. Annę von Degenfeld- Schonburg, urodzoną dnia 13 maja 1849 roku w Ramholz, w 1873 roku Damę Krzyża Gwiaździstego, córkę hr. Adolfa i Sydonii z hr. Berenyi de Karancs-Bereny. Anna von Degenfeld Schonburg była poprzednio (od 1870 roku) zamężna za księciem Alojzym Liechtenstein, który umarł w dniu 29 marca 1885 roku.

b) Maria-Aniela urodziła się w kwietniu 1857 roku. Według Pulvisa - w Rzymie w maju 1858 roku. Dnia 12 lutego 1885 roku zaślubiła w Warszawie hr. Władysława Wielopolskiego herbu Starykoń, łowczego dworu rosyjskiego.

c) Jadwiga urodziła się w Arendolu w listopadzie roku 1859. Zaręczona z hr. Władysławem Wielopolskim (późniejszym mężem siostry, Marii-Anieli), utonęła w morzu na Lido w dniu 27 lub 28 września 1882 roku. Opis tego wypadku ma się znajdować w wiedeńkiej "Presse" z ostanich dni października lub pierwszych dni listopada 1882 roku. Jej pogrzeb odbył się w Iłukszcie po dniu 13 października (wedłg Pulvisa 24 października) 1882 roku.

d) Józafat-Maria-Aleksander-Stanisław-Andrzej, o nim niżej.

e) Emma-Maria-Elżbieta-Ludwika urodziła się we Frankfurcie nad Menem dnia 18 kwietnia 1863 roku (chrzest dnia 11 czerwca 1863), a dnia 1 grudnia? 1884 roku w Rzymie, a według innych danych dnia 29 lub 30 lipca; 1884 roku w katedrze świętego Jana w Warszawie, zaślubiła hr. Zygmunta Malatesta, urodzonego w Rzymie w roku 1856. W roku 1892 została mianowana Damą Krzyża Gwiaździstego.

f) Piotr-Maria (pok. XIV.) urodził się w Pau w 1869 roku. W roku 1900 zaślubił Zofię Mohl herbu własnego, córkę Stanisława, dziedzica Wyszek na Inflantach, i Felicji z Komarów herbu własnego, córki Teofila Komara, dziedzica Poniemunia, i Racheli Meysztowicz herbu Rawicz. W roku 1926 oboje (bezdzietni) zamieszkiwali w Pietkowie koło Łap.


Poniżej zdjęcia kaplicy w Bebrze i nagrobków.