MOI PRZODKOWIE:

XVI POK. Michał - mój ojciec [1937-1981]
XV POK. Stanisław - mój dziadek [1897-1952]
XIV POK. Jozafat - pradziadek [1859-1933]
XIII POK. Stanisław Kostka [1823-1895]
XII POK. Michał - pierwszy Zyberk [1777-1862/63]
XI POK. Kazimierz Konstanty [1749-1807]
X POK. Konstanty Ludwik [1722-1778]
IX POK. Jan Ludwik [zm.1736]
VIII POK. Jan Andrzej [ok.1626-1696]
VII POK. Gotard [zm. 1664]
VI POK. Henryk [zm. przed 1620]
V POK. Henryk [zm. po 1598]
IV POK. Henryk [zm. po 1546]
III POK. Fryderyk [ok.1465- ok.1533]
II POK. Rotger [zm. przed 1486]
I POK. Fryderyk [wyst. 1419, 1438]
HERB HRABIOW PLATER-ZYBERK

DRZEWO GENEALOGICZNE
Szymon Konarski - PLATEROWIE

Konarski:
"Według zgodnej opinii historyków i heraldyków niemieckich, początków rodziny i nazwiska Platerów szukać należy w Westfalii, w hrabstwie Marchii (Mark). Tam, w okręgu Unny (w parafii Hemmerde, czasem nazywanej Osthemmerde), była położona miejscowość uważana za kolebkę Platerów, o nazwie Westhemmerde, a w jej pobliżu obronny zamek Broel. W tej samej parafii istniała niegdyś miejscowość Platers Busch."
...
"Pierwszym niewatpliwym członkiem, jeżeli nie protoplastą, dzisiaj żyjącej rodziny hrabiów Plater był występujący w Westwali w 1210 roku Humpertus von dem Broele gennant Plater".

Dewiza pod tarczą herbową: "Melior Mors Macula" oznacza: "Śmierć jest lepsza od skazy"

Ważne postacie:
Emilia Broel Plater - powstaniec listopadowy
Leon Broel Plater - powstaniec styczniowy, męczennik
Władysław Broel Plater - twórca muzeum polskiego w Rapperswil
Jan Ludwik Broel Plater - senior całej polskiej rodziny hrabiów Plater "Partyarcha Inflant"
Jan Andrzej Broel Plater - wojewoda inflancki, uczestnik odsieczy wiedeńskiej (Kahlenberg)
Cecylia Plater-Zyberk - wybitny pedagog oraz działaczka katolicka i społeczna.

inne strony:
  www.platerfamily.org strona rodzinna (niestety strona nie działa)
  Genealogia dynastyczna: rodzina Broel Plater, rodzina Plater-Zyberk, rodzina de Plater
  wiadomosci o rodzinie Plater na stronach www.szlachta.org
  anegdoty o rodzinie Plater
  podróż sentymentalna na ziemie przodków
  Plateriada-wrzesień 2002, Zyberkiada-sierpień 2003 i inne informacje od Bibi