STRONA DOMOWA

Jozafat Plater-Zyberk [1859-1933]

ojciec Stanisław Kostka Plater-Zyberk
matka Maria Teresa Borchówna
żona - Maria Małgorzata z Wielopolskich [zm. 1964]

dzieci:
1. Paulina
2. Maria
3. Stanisław
4. Aleksander
4. Zygmunt
6. Jozafat
7. Jerzy

posiadłości:
Pałac Platerów w Bebrze - stan z ok. 1917 roku
Odziedziczyl Bebrę (vel Bevern) i inne dobra pod Dyneburgiem, które utracił w czasie rewolucji październikowej.
Informacje o Bebrzańskim dworze w Wikipedii
Informacje o posiadłości na stronie łotewskiego stowarzyszenia ZAMKI I PAŁACE (Latvijas Piļu un muižu asociācija)

Fotografie posiadłości wykonane w trakcie "Plateriady 2002":życie, historia, fakty...
Studiował prawo na uniwersytecie w Lipsku, uzyskał doktorat
-Współautor "Słownika Geograficznego"
-córka Maria wyszła za mąż za Tadeusza Czackiego
Konarski:
d) Józafat-Maria-Aleksander-Stanisław-Andrzej (pok. XIV.), syn Stanisława i Marii-Teresy z hr. Borchów, urodził się w Petersburgu dnia 26 października 1859 roku. W roku 1886 uzyskał doktorat praw na uniwersytecie lipskim. W roku - 1882 współpracuje w redakcji "Słownika Geograficznego Ziem Polskich". Od dnia 11 kwietnia 1895 roku jest członkiem towarzystwa heraldycznego w Mitawie. Jest nim jeszcze w 1910 roku. Dziedzic dóbr Bewern vel Bebry i Kałdebruń koło Iłłukszty. W roku 1909 wymieniony jako właściciel dóbr: Konary, Luborzyce, Lasków, Prżącław, Skroniów, Słaboszewice, Sudoł i Cierno w Miechowskiem i w Jędrzejowskiem. Sądzę że wszystkie te folwarki otrzymał za żoną i że wszystkie zostały sprzedane jeszcze przed wojną 1914 roku. Umarł w Moskorzewie dnia 7 stycznia 1933 roku, gdzie razem z żona i bodaj od rewolucji bolszewickiej, wyzuty z ojcowizny, przebywał. Dnia 24 sierpnia, czy jak w niektórych opracowaniach - dnia 5 września, 1895 roku zaślubił w Warszawie hr. Marię-Małgorzatę-Paulinę-Wilhelminę-Różę-Leopoldynę,-Julię Wielopolską herbu Starykoń, urodzoną w Chrobrzu dnia 3 marca czy może 11 kwietnia 1876 roku, córkę hrabiego Zygmunta WieJopolskiego, VI ordynata pinczowskiego, margrabiego na Mirowie Gonzagi-Myszkowskiego, i ks. Albertyny Montenuovo herbu własnego, a wnuczkę, po ojcu: hr. Aleksandra-Ignacego-Jana-Piotra Wielopolskiego, V ordynata pinczowskiego, margrabiego na Mirowie Gonzagi-Myszkowskiego, tak zwanego "wielkiego margrabiego", i Pauliny-Apolonii Potockiej herbu Pilawa, a po matce: księcia Wilhelma Montenuovo, kawalera maltańskiego, kawalera orderu Złotego Runa i krzyża Marii Teresy, i Julianny hr. Batthyany de Nemet-Ujvar. Ksiądz Jan Wiśniewski zanotował, że hr. Maria- Małgorzata, już w okresie przebywania po Wielkiej Wojnie w Moskorzewie, była wielką dobrodziejką kościoła w Dzierzgowie. Umarła w dniu 30 grudnia 1964 roku w Stanach Zjednoczonych.
....
(g) Maria, urodzona dnia 1 czerwca 1910 roku w Bebrze, zaślubiła w Warszawie dnia 26 kwietnia 1938 roku hr. Tadeusza Czackiego herbu świnka, dziedzica Porycka.