STRONA DOMOWA

Cecylia Plater-Zyberk [1853-1920]

ojciec - Kazimierz Bertold Plater-Zyberk [1808-1876]
matka - Ludwika z Borewiczów h. Prus I [1814-1866]

Cecylia Plater-Zyberk Wybitna działaczka społeczna, pedagog i publicystka.
Działalność rozpoczęła w rodzinnym Schlossbergu, prowadząc tam prace oświatowe na wsi.
Wyjechała następnie do Paryża, gdzie uczyła się w szkole rzemiosł.
Po powrocie osiadła w Warszawie i zdobyła tytuł mistrzowski w cechu krawieckim.
W 1880 r. wstąpiła do zgromadzenia zakonnego (bezhabitowego, tzw. skrytek) sióstr posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie i przez kilka lat była przełożoną warszawskiego domu tego zgromadzenia.
Prawie jednocześnie (w 1883 r.) założyła w Warszawie i prowadziła szkołę rękodzieła dla dziewcząt.
Przy szkole tej powstało gimnazjum żeńskie, które w 1917 r. uzyskało pełne prawa szkoły średniej i należało do najlepszych szkół warszawskich. Po śmierci fundatorki nosiło ono jej imię. Staraniem dawnych uczennic, po długiej przerwie zostało reaktywowane w 1993 r. W 1891 r. Cecylia założyła w zakupionym przez siebie majątku Chyliczkach pod Warszawą żeńską szkołę gospodarczą, która stała się z czasem w rzeczywistości szkołą pomaturalną.
Organizowała ponadto kursy zawodowe, głównie w zakresie księgowości i pedagogiki różnych szczebli.
Inicjatywy te były tym cenniejsze, że przypadły na okres największej rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim i spełniały podwóne zadanie, krzewienia kultury polskiej i podnoszenia poziomu gospodarczego w społeczeństwie.
Cecylia miała ponadto koncepcję odrodzenia etycznego Polaków przez oddziaływanie na kobiety, które miały kształtować środowiska inteligenckie i ziemiaństwo w duchu nowocześnie pojętych zasad religijnych.
Temu celowi słuzyła cała jej praca, a szczególnie liczne odczyty i publikacje.