STRONA DOMOWA

Ludwik-Kazimierz-Aloizy-Stanisław [1844-1909]

ojciec Cezary Augustyn
matka Stefania Małachowska

Życie, historia, fakty...
Konarski:
Ludwik-Kazimierz-Aloizy-Stanisław- etc. (pok. XIV.), syn Cezarego-Augustyna z jego pierwszego małżeństwa (ze Stefanią Małachowską), urodził się dnia 6 października 1844 roku w Górze koło Śrema. Po matce odziedziczył wielkie i uprzemysłowione dobra w guberni Radomskiej a mianowicie: Niekłań, Białaczów z Rudą i Skroniną, Chlewiska i Pawłów. Nie wiem czy odziedziczył czy raczej kupił, od Wielogłowskich, dobra Bliżyn z Furmanowem. Istniejące we wszystkich tych dobrach kopalnie rudy żelaznej i fryszerki rozszerzył do poziomu poważnych zakładów. Jego kopalnie i huty zatrudniały w 1893 roku ponad 1100 robotników. Dobrodziej kościołów. W roku 1887 ufundował, kosztem 900 rubli, ołtarz w kościele niekłańskim. W roku 1896 głównie jego kosztem został wybudowany nowy kościół, pod wezwaniem świętego Ludwika w Bliżynie. Listy jego i jego żony do Władysława Platera w Rapperswilu znajdowały się do 1944 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W dniu 2 października 1869 roku ożenił się z Zofią (według Pulwisa – Konstancją-Julią-Zofią) Dzierżykraj Morawską herbu Nałęcz, urodzoną w 1848 roku, córką Kajetana, dziedzica Jurkowa, i Józefy Łempickiej herbu Junosza, a wnuczką, po jocu: Kajetana Dzierżykraj Morawskiego i Julii Załuskowskiej herbu Rola, a po matce: Ludwika Łempickiego, dziedzica Planty i Iwanisk, senatora-kasztelana, i Konstancji Sołtyk herbu własnego. Ludwik umarł dnia 22 września 1909 roku w Krakowie i tam został pochowany 25 t. m. i r.
Jego potomstwo:
  1. Zygmunt-Stefan-Marian-Pius, o nim niżej.
  2. Edward-Cezar-Marian-Teodor, o nim niżej
  3. Konstanty-Wiktor-Marian-Józef .(pok. XV.), urodzony w Niekłaniu dnia 23 grudnia 1872 roku, dziedzic po rodzicach Chlewisk i Pawłowa, które to dobra sprzedał w 1912 roku, za 1.200.000 rubli, hr. Wł. Pusłowskiemu. Wybitny działacz konserwatywny. Od dnia 12 listopada 1914 roku jest członkiem Komitetu Obywatelskiego w Warszawie, którą opuszcza w lipcu 1915 roku. W roku 1926 zamieszkuje stale w Warszawie (ul. Smolna 30). Umarł wkrótce po tej dacie, bezżennie. W roku 1922 wyszła w Warszawie jego praca pod tytułem: "W sprawie konserwatyzmu w Polsce".
  4. Józef-Augustyn-Marian-Ignacy, o nim niżej.
  5. Ewa, bliźnia siostra poprzedniego, umarła w kilka dni po urodzeniu.
  6. Henryk-Marian-Ludwik (pok. XV.), urodzony w Niekłaniu dnia 15 lipca 1876 roku. Dziedzic po ojcu dóbr i zakładów bliżyńskich. Umarł jako kawaler.
  7. Ludwik, urodzony w Niekłaniu dnia 6 marca 1880 roku, umarł nazajutrz.
materiały ze strony http://www.manorhouse.pl/html/ludwik_plater.php
kopia strony w pdf